Úterý 10. dubna 1923

 

Denní pořad

stanovený usnesením předsednictva podle §§ 9 d) a 40 jedn. ř.:

1. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zdravotního o vládním návrhu zákona (tisk 3997) o provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922 (tisk 4023).

2. Druhé čtení osnovy zákona o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 4034).

3. Zpráva výboru rozpočtového o závěrečných účtech státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec roku 1918 a za rok 1919 (tisk 4036).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP