Úterý 10. dubna 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 199. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 10. dubna 1923.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Dovolená

Změny ve výboru

Došlo od volebního soudu

Došlo od vlády

Došlo ze senátu

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Imunitnímu výboru přikázáno

Stanovena lhůta výborům

Jednací zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zdravotního o vládním návrhu zákona (tisk 3997) o provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922 (tisk 4023)

Řeč zpravodaje posl. Netolického

Řeč zpravodaje posl. Sedláčka

Osnova přijata v prvém čtení

2. Druhé čtení osnovy zákona o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 4034)

Zpravodaj posl. dr. Dérer vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP