Pátek 23. února 1923

Těsnopisecká zpráva

o 191. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 23. února 1923.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Vzdání se mandátu poslaneckého

Poslanecký slib posl. Karlovského a Kamelského

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům se lhůtami

Prodloužena lhůta výboru

Jednací zápisy schváleny

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení senátu (tisk 3969) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1515 a 1530) k vládnímu návrhu zákona (tisk 3825), jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923 (tisk 4000)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Osnova přijata v prvém čtení

2. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým schvaluje se obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922 (tisk 3987 a k tisku 3987)

Zpravodajové posl. Netolický a dr. Dérer vzdali se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

3. Rozprava o naléhavých interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti:

a) posl. Kučery, Tesky, Warmbrunna a soudr. (tisk 3977),

b) posl. Johanise, dr. Lukavského, dr. Noska, Slavíčka, Staňka a soudr. (tisk 3989),

c) posl. Schäfera, Roschera, Pohla a druhů (tisk 3994),

d) posl. Dietla, Čermáka, R. Fischera a druhů (tisk 3992), usnesená ve 187. schůzi dne 13. února 1923

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Kučery

Řeč posl. Schäfera

Řeč posl. Bečko

Řeč posl. Dietla

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu schůze přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP