Pondělí 18. prosince 1922

 

Těsnopisecká zpráva

o 183. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 18. prosince 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Změna ve výboru

Došlé spisy

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3920), kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení, pokud se týče na vědomí, Protokoly s přílohami o sanaci Rakouska, dané v Ženevě 4. října 1922 (tisk 3942)

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3951), kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922 (tisk 3939)

Sloučena rozprava o obou předlohách

Řeč zpravodaje posl. dr. Dérera ad 1

Řeč zpravodaje posl. Špačka ad 1

Řeč zpravodaje posl. Špačka ad 2

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr. Kafky

Řeč posl. Knirsche

Řeč posl. dr. Holitschera

Řeč posl. dr. Wintera

Řeč posl. dr. Luschky

Řeč posl. dr. Lodgmana

Řeč posl. Kreibicha

Řeč posl. Pastyříka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Dérera ad 1

Doslov zpravodaje posl. Špačka ad 1

Schvalovací usnesení ad 1 přijato v prvém čtení

Zpravodajové posl. dr. Dérer a Špaček vzdali se slova

Schvalovací usnesení ad 1 přijato ve druhém čtení

Zamítnuty resoluční návrhy ad 1

Doslov zpravodaje posl. Špačka ad 2

Osnova zákona ad 2 přijata v prvém čtení

Zpravodaj posl. Špaček vzdal se slova

Osnova zákona ad 2 přijata ve druhém čtení

Zamítnut resoluční návrh ad 2

3. Zpráva výboru soc.-politického a rozpočtového o návrhu zákona, jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1621, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 3945).

Řeč zpravodaje posl. Tayerle

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Kučery

Řeč posl. Schäfera

Řeč posl. Böhra

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Tayerle

Doslov zpravodaje posl. R. Chalupy

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasováno o resolucích

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Sdělení o schůzích výboru zdravotního a soc.-politického

Tiskem rozdáno

Dovolené

Změny ve výborech

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP