Úterý 5. prosince 1922

Těsnopisecká zpráva

o 176. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 5. prosince 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Imunitnímu výboru přikázáno

Jednací zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva výboru branného k usneseni senátu (tisk 3803) o návrhu sen. Donáta, dr. Horáčka, dr. Franty, dr. Fáčka, Pánka, dr. Veselého, Zavorala, Jílka, Šabaty a spol. na vydání zákona, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (tisk 3880)

Řeč zpravodaje posl. Bradáče

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. J. Mayera

Řeč posl. Davida

Řeč posl. Jokla

Řeč posl. Merty

Řeč posl. A. Nováka

Řeč posl. Heegera

Řeč posl. Dyka

Řeč posl. Scharnagla

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Bradáče

Zamítnut návrh na vrácení předlohy výboru

Osnova přijata v prvém čtení

Změněn pořad

6. Zpráva výboru sociálně-politického, výboru zahraničního a výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3804), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku a závěrečný protokol, podepsané v Ratiboři dne 12. dubna 1922 (tisk 3875)

Řeč zpravodaje posl. Laube

Řeč zpravodaje posl. dr. Wintera

Řeč zpravodaje posl. Noska

Osnova přijata v prvém čtení

2. Zpráva výborů sociálně-politického, kulturního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3798) o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní (tisk 3854)

Řeč zpravodaje posl. Dubického

Řeč zpravodaje posl. Jaši

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Hillebranda

Řeč posl. Hancko

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Dubického

Doslov zpravodaje posl. Jaši

Doslov zpravodaje posl. dr. Noska

Osnova přijata v prvém čtení

Zamítnut návrh resoluční

Přerušeno projednávání pořadu

Hlasováni o naléhavých interpelacích:

Nepřiznána rozprava naléhavé interpelaci posl. Grünznera, Tauba, Hoffmanna a druhů vládě o zákonné úpravě požitků státních a veřejných zaměstnanců, jakož i zaměstnanců státních podniků a fondů pro rok 1923 (tisk 3888)

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Iniciativnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP