Pátek 27. října 1922

Těsnopisecká zpráva

o 162. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 27. října 1922 dopol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Ověření voleb poslanců

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Pořad:

1. Rozprava o vládních prohlášeních, učiněných ve 159. schůzi dne 24. října t. r., jakož i o naléhavých interpelacích tisky 3809 a 3811 - pokračování

Řeč posl. J. Hálka

Řeč posl. Bubníka

Řeč ministra Habrmana

Řeč posl. dr. Meissnera

Řeč posl. dr. Jurigy

Řeč posl. Hrušovského

Věcná poznámka posl. dr. Labaye

Věcná poznámka posl. dr. Dérera

Vládní prohlášení schválena

2. Návrh vlády, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu projednán byl vládní návrh finančního zákona a státního rozpočtu na rok 1923 (tisk 3810)

Odůvodnění pilnosti

Zkrácené řízení přiznáno

3. Volba zapisovatelů poslanecké sněmovny za zemřelého poslance Milo Zárubu a za resignovavšího dra Markoviče

Změněn pořad

6. Doplňovací volba přísedícího volebního soudu za zemřelého dra Otakara Hübschmanna

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti Zemského soudu pro věci trestní v Brně za vydání poslance dra Aloise Baerana k trestnímu stíhání pro zločin vyzvědačství (tisk 3815)

Řeč zpravodaje posl. Koudelky

Řeč posl. dr. Baerana

Řeč posl. dr. Lodgmanna

Doslov zpravodaje posl. Koudelky

Návrh výboru přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP