Pondělí 29. května 1922

Těsnopisecká zpráva

o 141. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 29. května 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výboru

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Pokračování v rozpravě o prohlášení ministerského předsedy ve 139. schůzi posl. sněmovny

Řeč posl. Knirsche

Řeč posl. Hrušovského

Řeč posl. dr. Spiny

Řeč posl. dr. Mazance

Řeč posl. dr. Brunara

Řeč posl. dr. Hnídka

Řeč posl. dr. Charváta

Řeč posl. dr. Meissnera

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP