Úterý 23. května 1922

Předseda (zvoní): K učiněnému prohlášení došly mně tři formální návrhy:

1. Návrh pánů posl. dr. Franke, dr. Lukavského, dr. Mazance, Švehly a. dr. Meissnera:

Navrhujeme, aby o prohlášení pana min. předsedy dr. Beneše zahájena byla debata v příští schůzi.

2. Návrh pana posl. dr. Czecha:

Navrhuji, aby o prohlášení pana min. předsedy byla zahájena rozprava.

3. Návrh pana posl. dr. Šmerala:

Navrhuji: O prohlášení min. předsedy budiž zahájena debata.

Dám hlasovati nejprve o zásadní otázce, má-li býti zahájena rozprava. Na to dám hlasovati o dni, kdy se tak státi má.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.) Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí, aby o prohlášení pana min. předsedy právě učiněném byla zahájena rozprava, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh jest přijat.

Teď dám hlasovati o návrhu pana posl. dr. Franke, dr. Lukavského, dr. Mazance, Švehly a dr. Meissnera, aby zahájena byla rozprava v příští schůzi.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh jest přijat a dám tedy rozpravu na pořad příští schůze.

Nepřistoupíme k projednávání dnešního pořadu a přikročím k ukončení schůze.

Předem učiním některá presidiální sdělení.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Draxlovi pro neodkladné záležitosti, na tento týden posl. Brožíkovi a Hamplovi rovněž pro neodkladné záležitosti, na dobu od 24. do 30. května posl. Bradáčovi, na dobu od 23. do 26. května posl. Hirschovi, dr. Holitscherovi, Pohlovi a Dietlovi.

Chorobou na dnešní schůzi omlouvá se posl. Zeminová a dr. Patejdl, na tento týden posl. Jan Černý (soc. dem.), Bechyně, Benda, Chalupa Albín.

Přikročím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pátek dne 26. května 1922 v 10 hodin dopoledne s tímto

pořadem:

1. Rozprava o prohlášení ministerského předsedy.

2. Návrh vlády, aby byla povolena obnova resp. pokračování ve sněmovních pracích u těchto vládních předloh:

a) u vládního návrhu na ratifikaci "Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního Ústavu zimného" uzavřené dne 21. června 1920 v Paříži (tisk 3196),

b) u vládního návrhu zákona, kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před občanskými soudy (tisk 2650),

c) u vládního návrhu zákona, kterým se předkládá mezinárodní smlouva ohledně schválení druhé skupiny ujednání mezinárodní konference práce ve Washingtoně 1919 (tisk 1148),

d) u návrhu zákona o mimoř. opatřeních bytové péče (tisk 3308).

3. Zpráva výboru zdravotnického a výboru sociálně-politického k usnesení senátu (tisk 3328) o vládním návrhu zákona o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické (tisk 3487).

4. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 3444), jež se týká osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a nař., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu (tisk 3481).

Jsou snad proti mému návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich, návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 3 hod. 40 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP