Úterý 23. května 1922

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána usnesení:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3546. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1286), kterým se mění článek XIX zákona o celním sazebníku ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., a článek XIX uherského zák. čl. LIII z r. 1907 (tisk sen. 1320).

Tisk 3547. Unesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1293) o ražbě dalších drobných mincí (tisk sen. 1316).

Tisk 3548. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1292), kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací (tisk sen. 1317).

Tisk 3549. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1288), kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, cís. nař. ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z. (tisk sen. 1319).

Tisk 3545. Usnesení senátu o připomínkách pana presidenta republiky (tisk 1287 sen.) k vrácenému zákonu ze dne 16. února 1922, jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk sen. 1315, tisk posl. sn. 3337, 3405).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána naléhavá interpelace:

Tisk 3528. Naléhavá interpelace posl. Hillebranda, Palme, Blatné, dr. Holitschera, Pohla a druhů min. předsedovi o krvavých událostech v Kraslicích.

Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh:

Tisk 3554. Návrh posl. dr. Matouška, Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. na změnu Státního pozemkového úřadu v ministerstvo pro pozemkovou reformu.

Přikazuji výboru sociálně-politickému:

Tisk 3524. Vládní návrh zákona o úpravě převodu a zavazení majetku horního (současně přikázán též výboru ústavněprávnímu).

Tisk 3529. Vládny návrh zákona, ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu).

Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 3. května 1922, č. j. 13.841/22 m. r., nařízení vlády ze dne 21. dubna 1922, jímž se pozměňuje nařízení vlády ze dne 7. dubna 1921, čís. 148 Sb. z. a n., o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání.

Přikazuji výboru zemědělskému a výboru zásobovacímu.

Předseda vlády zaslal sem tyto věci: Žádám o jejich sdělení:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 10. dubna 1922, č. j. 10.583/22 m. r., vyjádření ministerstev financí, zahraničních věcí a obchodu k resoluci, týkající se uzavření doplňovací smlouvy s Italií, jež přijata byla posl. sněmovnou ve 121. schůzi dne 19. ledna 1922 (k tisku 3341).

Předseda: Přikazuji výboru zahraničnímu a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 12. dubna 1922, č. j. 10.931/22 m. r., vyjádření ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy k resoluci o zjišťování totožnosti mrtvoly ke spálení určené bezprostředně před počátkem eksekvií, jež přijata byla posl. sněmovnou dne 2. prosince 1921 ve 102. schůzi (k tisku 3204).

Předseda: Přikazuji výboru kulturnímu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 13. dubna 1922, č. j. 10894/22 m. r., vyjádření k resoluci přijaté posl. sněmovnou v 65. schůzi dne 17. března 1921, týkající se reparačních nároků vůči Maďarsku a spojencům, s konečnou redakcí reparačního materiálu jako přílohu (k tisku 1628).

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka. Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 28. dubna 1922, č. j. 13073/22 m. r., vyjádření ministerstva věcí zahraničních k resoluci o zjednodušení diplomatického zastoupení, přijaté ve 100. schůzi posl. sněmovny dne 26. listopadu 1921 (k tisku 3168, 3127).

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 28. dubna 1922, č. j. 13076/22 m. r., vyjádření ministerstva soc. péče k resoluci, týkající se vydání poučné brožurky pro vystěhovalce, přijaté ve 127. schůzi posl. sněmovny dne 26. ledna 1922 k návrhu posl. dr. Markoviče a druhů (k tisku 3389).

Předseda: Přikazuji výboru sociálně-politickému a výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 11. května 1922, č. j. 15.223/22 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci, týkající se zajištění osvobození od daně výdělkové hospodářským družstvům výdělkovým, jež přijata byla posl. sněmovnou ve 119. schůzi dne 12. ledna 1922 (k tisku 3315).

Předseda: Přikazuji výboru zemědělskému a výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 13. května 1922, č. j. 15.769/22 m. r., vyjádření ministerstva soc. péče k resoluci, týkající se zřízení útulků a nocleháren pro vystěhovalce a předložení výkazu o vystěhovalcích v r. 1919-1920, jež přijata byla ve schůzi 127. posl. sněmovny dne 26. ledna 1922 (k tisku 3389).

Předseda: Přikazuji výboru sociálně-politickému a výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 15. května 1922, č. j. 15.634/22 m. r., vyjádření ministerstva spravedlnosti k resoluci, týkající se provádění zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou, přijaté posl. sněmovnou ve 127. schůzi posl. sněmovny dne 26. ledna 1922 (k tisku 3388).

Předseda: Přikazuji výboru ústavně-právnímu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 17. května 1922, č. j. 14.964/22 m. r., vyjádření ministerstev: soc. péče, průmyslu, obchodu a živností, vnitra a financí k resoluci, týkající se důchodů předků, pak zadávání trafik a biografů, jakož i licencí pro podomní obchod válečným poškozencům, jež přijata byla posl. sněmovnou ve 117. schůzi dne 21. prosince 1921 k návrhu posl. Zeminové a soudr. (k tisku 3291, 3265).

Předseda: Přikazuji výboru sociálně-politickému a výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 19. května 1922, č. j. 14.962/22 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci, týkající se zjišťování technických podkladů pro vyměření daně z vodní síly, přijaté v 76. schůzi posl. sněmovny dne 27. července 1921 (k tisku 2639).

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému a výboru dopravnímu.

Ve věcech imunitních došly tyto věci:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Okresní soud ve Stříbře, odděl. III, přípisem ze dne 4. dubna 1922, č. U 616/21, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. Zierhuta pro přestupek podle §§ 3 a 19 shromažďovacího zákona.

Krajský soud v Olomouci, odděl. XIII, přípisem ze dne 16. března 1922, č. Vr XIII 132/22-3, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Raddy pro zločin rušení veřejného pokoje podle § 65a) tr. z.

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave přípisem ze dne 7. dubna 1922, č. 4060/1922, předkládá žádost okresního soudu v Bratislavě ze dne 1. března 1922, č. B 6341/1920-12, za souhlas k stíhání posl. Jančeka pro přečin podle §§ 1 a 2 zák. čl. XLI z roku 1914 a pro přečin podle § 20 tohoto zák. článku.

Krajský soud ve Znojmě, odděl. VIII, přípisem ze dne 9. dubna 1922, č. Vr VIII 1144/21, obnovuje svoji žádost ze dne 10. září 1921, za souhlas ke stíhání posl. Merty pro zločin podle § 65 a, b, tr. z.

Týž soud odděl. VII přípisem ze dne 9. dubna 1922, č. Vr VIII 1186/21, obnovuje svoji žádost ze dne 10. září 1921 za souhlas ke stíhání posl. Merty pro zločin podle § 58 c) tr. z.

Krajský soud v Plzni, odděl. XIII, přípisem ze dne 10. dubna 1922, č. Vr 1985/21, žádá znovu za souhlas k trestnímu stíhání posl. Remeše pro zločin veřejného násilí podle § 98 b) event. 87 tr. z.

Krajský soud v Plzni, odděl. XIV, přípisem ze dne 14. dubna 1922, č. Vr 109/22-13, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. Kučery pro zločin podle § 58 lit. b) tr. z.

Krajský soud v Hradci Králové, odděl. VII, přípisem ze dne 14. dubna 1922, č. Vr VII 2193/21-4, žádá opětně za souhlas k trestnímu stíhání posl. Hakena pro zločin velezrády podle § 58 b) tr. z. a přečiny schvalování činů nezákonných podle § 305 tr. z.

Vrchní státní zastupitelství v Košicích přípisem ze dne 19. dubna 1922, č. 3762/22, předkládá přípis sedrie v Košicích ze dne 12. dubna 1922, č. 7530/21, jímž obnovuje se žádost za souhlas k trestnímu stíhání posl. Füssyho a Bobka, kteří jsou podezřelí z přečinu podle § 173 tr. z.

Okresní soud pro přestupky v Praze, odděl. II, přípisem ze dne 20. dubna 1922, č. U VII 181/22-2, žádá opětně za souhlas k trestnímu stíhání posl. Sajdla pro přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Vladimíra Síse.

Týž soud přípisem ze dne 21. dubna 1922, č. U II 283/22-1, opakuje žádost svoji ze dne 3. března 1922 za souhlas k trestnímu stíhání ministra Habrmana pro urážku na cti k soukromé žalobě Jana Kaplana, rady zem. soudu v Žižkově.

Okresní soud v Napajedlích, odděl. III. přípisem ze dne 21. dubna 1922, č. Z 305/20, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. Mikulíčka pro zločin veřejného násilí v trestní věci Vincence Švendy a spol.

Okresní soud pro přestupky v Praze, odděl. II, přípisem ze dne 22. dubna 1922, č. U II 1034 /21, žádá opětně za souhlas k trestnímu stíhání posl. Sajdla pro přestupek urážky na cti v trestní věci proti posl. dr. Baeranovi.

Okresní soud v Liberci přípisem ze dne 23. dubna 1922, č. U VI 1490 a 1503/21, žádá znovu za souhlas k trestnímu stíhání posl. Hausmanna pro § § 491 a 496 tr. z.

Okresní soud v Nové Pace, odděl. III, přípisem ze dne 25. dubna 1922, č. U 197/22-2, obnovuje žádost svoji ze dne 17. března 1922, č. j. U 197/22-1, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Dubického pro urážku na cti k soukromé žalobě Stanislava Blažka, nadporučíka v. r. v Ml. Boleslavi.

Vrchní státní zastupitelství v Košicích přípisem ze dne 29. dubna 1922, č. 1409/22, předkládá obnovenou žádost presidia sedrie v Levoči ze dne 24. dubna 1922, č. 4132, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečiny utrhání a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, odst. II, č. 2 čl. z. XLI z roku 1914.

Moravský zemský výbor v Brně přípisem ze dne 24. dubna 1922, č. 1109/1 pres., žádá k návrhu presidia moravské zemské správy politické ze dne 15. dubna 1922, č. 4720 pres., za souhlas k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Schollicha.

Krajský soud v Chebu, odděl. V, přípisem ze dne 2. května 1922, č. Vr 646/22-2, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro zločin podle § 65 a) tr. z.

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave přípisem ze dne 5. května 1922, č. 5122/1922, předkládá žádost sedrie v Bratislavě ze dne 24. března 1922, č. B I 3209/1922, za souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Jurigy a Tománka pro přečiny pobuřování podle § 172, odst. 1, 2, § 173 tr. z.

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave přípisem ze dne 5. května 1922, č. 4973/1922, předkládá žádost sedrie v Trenčíně ze dne 27. dubna 1922, č. B 1507/15/1919, kterou se obnovuje žádost za souhlas k trestnímu stíhání posl. Hvizdáka pro přečin pomluvy.

Zemský soud v Opavě, odděl. VIII, přípisem ze dne 3. května 1922, č. Vr VIII 620/22-3, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. Matznera pro zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z. a posl. Brunara pro zločin podle § 58 a) tr. z.

Okresní soud v Karlových Varech, odděl. V, přípisem ze dne 2. května 1922, čís. U V 751/21, žádá opětně za souhlas k trestnímu stíhání posl. Hillebranda pro § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.

Zemský trestní soud v Praze, XIV. oddělení, přípisem ze dne 11. května 1922, č. Pr XIV. 333/21-6, opakuje svoji žádost za souhlas k trestnímu stíhání posl. Najmana pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem k trest. oznámení soukr. žalobce T. A. Báti.

Ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska přípisem ze dne 27. dubna 1922, čís. 10.672/22/D, odd. prez. adm., žádá za souhlas k administrativně-policejnímu stíhání posl. Zverce pro přestupek podle § 103 uh. přest. zák. (§ 150 zák. čl. VII z r. 1888).

Zemský trestní soud v Praze, odděl. XIV, přípisy ze dne 11. května 1922: č. j. PrXIV 383/21-6, opakuje žádost za souhlas k trestnímu stíhání posl. Bechyně pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle trestního oznámení soukr. žalobce dr. Altmana; č. j. Pr XIV 362/21-5 opakuje žádost za souhlas k trestnímu stíhání téhož poslance pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle trestního oznámení soukr. žalobců Otakara Tůmy, Karla Svobody a Bedřicha Fuchse.

Krajský soud v Uh. Hradišti, odděl. XII, přípisem ze dne 11. května 1922, č. j. Vr XII 758/22-4, žádá za souhlas k stíhání posl. Mikulíčka pro zločin těžkého ublížení na těle podle § 152 tr. z.

Krajský soud v Písku, odděl. X, přípisem ze dne 13. května 1922, č. Vr IX 9/22, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. Jar. Hálka pro přečin § 9 lich. zák.

Zemský soud trestní v Brně, odděl. XV, přípisem ze dne 13. května 1922, č. Vr XV 5791/21-8, opětuje žádost svoji ze dne 25. října 1921 za souhlas k stíhání posl. dr. Baerana a inž. Junga pro zločin velezrády podle § 58 c) tr. z., spáchány řečí pronesenou dne 6. května 1921 ve Vídni.

Krajský soud v Uh. Hradišti, odděl. XI, přípisem ze dne 16. května 1922, č. Ns 697/20, žádá opětně za souhlas k stíhání posl. Koutného pro zločin velezrády podle § 58 tr. z.

Okresní soud pro přestupky v Praze, odděl. VI, přípisem ze dne 6. května 1922, č. U VI 371/22-1, žádá za souhlas k trestnímu stíhání posl. Dyka pro urážku na cti k soukromé žalobě redaktora Jos. Kozáka.

Hlavné štátne zástupitelstvo v Bratislave přípisy ze dne 17. května 1922 předkládá:

č. 5661/1922 dodatkem k přípisu ze dne 14. října 1921, č. 11.587/21 hl. št. z., obnovenou žádost sedrie v Bratislavě ze dne 28. dubna 1922, č. B 6514/1920, za souhlas k stíhání posl. Tománka pro přečin pobuřování podle § 172, odst. I a II tr. z.;

č. 5662/1922 dodatkem k přípisu ze dne 29. října 1921, č. 12.315/21 hl. št. z., obnovenou žádost sedrie v Bratislavě ze dne 28. dubna 1922, č. B 8224/1920, za souhlas k stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin pomluvy tiskem spáchaný;

č. 5395/1922 dodatkem k přípisu ze dne 25. února 1922, č. 1886/22 hl. št. z., obnovenou žádost sedrie v Ružomberku ze dne 3. května 1922, č. V 33/1922, za souhlas k stíhání posl. Hlinky pro přečin pomluvy tiskem spáchaný;

č. 5392/1922 dodatkem k přípisu ze dne 18. listopadu 1921, č. 13.385/21 hl. št. z., obnovenou žádost sedrie v Ružomberku ze dne 3. května 1922, č. 1210/1921, za souhlas k stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem spáchaný;

č. 5393/1922 dodatkem k přípisu ze dne 21. listopadu 1921, č. 13.523/21 hl. št. z., obnovenou žádost sedrie v Ružomberku ze dne 3. května 1922, č. 1209/1921, za souhlas k stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem spáchaný;

č. 5397/1922 dodatkem k přípis ze dne 21. listopadu 1921, č. 1352/21 hl. št. z., obnovenou žádost sedrie v Ružomberku ze dne 3. května 1922, č. 1708/1921, za souhlas k stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy spáchaný tiskem;

č. 5394/1922 dodatkem k přípisu ze dne 27. února 1922, č. 2202/1922 hl. št. z., obnovenou žádost sedrie v Ružomberku ze dne 3. května 1922, č. 2050/1921, o souhlas k stíhání posl. Hlinky pro přečin pomluvy tiskem spáchaný.

Zemský soud trestní v Brně, odděl. XV, přípisem ze dne 16. května 1922, č. Vr XV 851 /22-8, opětuje žádost ze dne 16. února 1922 za souhlas k trestnímu stíhání posl. Budiga pro zločin rušení veřejného klidu podle § 65 a) tr. z.

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave:

přípisem ze dne 17. května 1922, č. 5646/1922, předkládá žádost sedrie v Bratislavě ze dne 30. dubna 1922, č. 8412/15/1921, za souhlas k stíhání posl. Tománka pro přečin pomluvy, spáchaný tiskem, k soukromé žalobě sen. Duchaje a Jeníčka;

přípisem ze dne 18. května 1922, č. 5737/1922, předkládá obnovenou žádost sedrie v Ružomberku ze dne 11. května 1922, č. 1263/26-1920, za souhlas k stíhání posl. Svetlika pro zločin násilí proti soukromé osobě podle § 175 tr. z. a pro zločin vyděračství podle §§ 350, 353/1 tr. z.

Zemský soud v Opavě, odděl. VIII, přípisem ze dne 19. května 1922, č. Vr VIII 45/22, opětuje žádost svoji z ledna 1922 za souhlas k stíhání posl. dr. Raddy pro zločin podle § 65 a) tr. z., pro přečin podle § 300 tr. z. a pro přestupek podle čl. 5 zákona z r. 1862, říš. zák. č. 8 ex 1863.

Předseda: Přikazuji výboru imunitnímu.

Došly spisy imunitní - odvolání.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Zemský soud v Opavě, odděl. VIII, přípisem ze dne 29. března 1922, čís. Vr VIII 1878/21, odvolává žádost za souhlas k stíhání posl. inž. Junga.

Vyšetřující soudce sedrie v Bratislavě přípisem ze dne 3. dubna 1922, čís. B 10220/11/1921, odvolává žádost ze dne 10. února 1922, č. B 10220/1921/8, za souhlas k stíhání posl. P. Tománka pro přečin pomluvy podle § 1 atd. zák. čl. XLI ai 1914.

Zemský soud v Opavě, odděl. VIII, přípisem ze dne 3. května 1922, čís. Vr VIII 1357/21, odvolává žádost za souhlas k stíhání posl. dr. Schollicha.

Okresní soud ve Volyni přípisem ze dne 9. května 1922, č. j. U IV 155/21, odvolává žádost za svolení ke stíhání posl. Jar. Hálka pro předražování zelí.

Okresní soud v Žel. Brodě, odděl. III, přípisem ze dne 12. května 1922, čís. U III 231/21-2, odvolává žádost za souhlas k stíhání posl. dr. Medingera pro přestupek podle zákona ze dne 10. prosince 1918, čís. 61, a § 6 zákona ze dne 10. dubna 1920, čís. 243 Sb. z. a n.

Zemský soud v Opavě přípisem ze dne 16. května 1922, čís. Vr VIII 1246/21, odvolává žádost za souhlas k stíhání posl. inž. Junga, jakož i posl. dr. Schollicha, čís. Vr VIII 487/20 a Vr VIII 128/21.

Zemský soud trestní v Brně, odděl. XV, přípisem ze dne 16. května 1922, čís. Vr XV 1665/21, odvolává žádost za souhlas k stíhání posl. Budiga pro zločin rušení veřejného klidu podle § 65 a) tr. z. a přečin podle čl. III., příp. přestupek podle čl. 5 zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, a přečin podle § 305 tr. z., spáchaný řečí na veřejné schůzi.

Předseda: Všechny tyto věci přikazuji výboru imunitnímu.

Jednací zápisy o 134., 135., 136., 137. a 138. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle § 73 jedn. řádu a byly podle téhož paragrafu vytištěny a rozeslány.

Sněmovna jest schopna se usnášeti.

Navrhuji, aby výboru rozpočtovému, kterému současně přikazuje se:

Tisk 3527. Vládní návrh zákona, kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské (současně přikázán výboru zahraničnímu),

Tisk 3539. Vládní návrh zákona o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími;

výboru zásobovacímu pro

Tisk 3543. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu);

výboru sociálně-politickému pro

Tisk 3530. Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. Března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém; (Potlesk německých poslanců při vstupu posl. dr. Baerana.)

výboru zahraničnímu pro:

Tisk 3531. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských podepsaná v Praze dne 20. ledna 1922 (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu),

stanoveny byly lhůty k podání zprávy výborové, a to pro vládní návrhy tisk 3527, 3539 a 3543 lhůta osmidenní a pro další dva lhůta desetidenní.

Kdo s těmito návrhy souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta je schválena.

Měli bychom přikročiti k dennímu pořadu. Dříve si však vyžádal slovo pan ministerský předseda. Uděluji mu slovo. (Výkřiky posl. Merty a německých poslanců.) Prosím o klid. (Hluk. - Předseda zvoní.) Prosím o klid.

Min. předseda dr. Beneš:

Slavná sněmovno!

Mezinárodní hospodářská konference v Janově rozvířila na několik neděl veřejné mínění celého světa. Řada států upírala k ní své zraky, čekajíc od ní řešení nejnaléhavějších problémů dneška. Mnozí očekávali od ní pomoci v těžké hospodářské krisi dnešní a doufali, že denní bolesti širokých vrstev lidu budou jí, když ne hned, tedy v krátké době zmírněny.

Nechci zkoumati, do jaké míry naděje takové byly vůbec oprávněny. (Výkřiky posl. inž. Junga.) Zdůrazňuji jen to, co už před konferencí ve sněmovně jsem prohlásil, že otázka hospodářské rekonstrukce Evropy po dnešní katastrofě válečné je věcí dlouhé doby, těžké každodenní práce, která bude vyžadovati mnoho trpělivosti a methodického postupu dle přesného a jasného programu. Programu této evropské rekonstrukce dosud nemáme. (Výkřiky posl. inž. Junga.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Min. předseda dr. Beneš (pokračuje):

Vlastně nám ho přesně nedala ani janovská konference, i když nám mnohé věci objasnila. A tak musíme znovu zdůraznit i po konferenci, že celá ohromná práce evropské rekonstrukce stále ještě na nás čeká. (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím znovu o klid.

Min. předseda dr. Beneš (pokračuje): Práce konference janovské rozdělena byla ve 4 komise: politickou, finanční, hospodářskou a dopravní. Komise politická dala celé konferenci ráz, ačkoliv konference měla býti především hospodářskou. Organisátoři konference totiž soudili, že se největší krok v hospodářské rekonstrukci Evropy učiní navázáním přímých styků Ruska s Evropou a zabráněním možných válečných konfliktů mezi Ruskem a ostatními státy. (Výkřiky posl. inž. Junga.) Za těchto předpokladů dostala první komise a její subkomise za úkol vyřešit ruský problém na základě známé resoluce canneské.

Nemělo by smyslu vykládati zde podrobně jednání jednotlivých komisí. Výsledky komise hospodářské, finanční a transportní známy jsou ze zpráv denních listů, běžné události v komisi politické byly také dostatečně komentovány v tisku.

Pokusím se tudíž jen souhrnným výkladem o významu toho, co na konferenci se stalo, podat všeobecnou charakteristiku dnešní mezinárodní situace.

Ruská delegace v prvním svém prohlášení zdůraznila své komunistické principy, ale naznačovala mezi řádky, že za určitých okolností bude moci v některých věcech slevit se svých principů, stane-li se to formou, kterou by mohla snést komunistická ruská společnost. (Výkřiky posl. Buriana.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP