Úterý 23. května 1922

Denní pořad

stanovený usnesením předsednictva poslanecké sněmovny

podle §§ 9 d) a 40 jedn. ř.

1. Zpráva výboru zdravotnického a výboru sociálně-politického k usnesení senátu (tisk 3328) o vládním návrhu zákona o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické (tisk 3487).

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 3444), jež se týká osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu (tisk 3481).

3. Návrh vlády, aby byla povolena obnova, resp. pokračování ve sněmovních pracích u těchto vládních předloh:

a) u vládního návrhu na ratifikaci "Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního Ústavu zimného", uzavřené dne 21. června 1920 v Paříži (tisk 3196),

b) u vládního návrhu zákona, kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před občanský i soudy (tisk 2650),

c) u vládního návrhu zákona, kterým se předkládá mezinárodní smlouva ohledně schválení druhé skupiny ujednání mezinárodní konference práce ve Washingtoně 1919 (tisk 1148),

d) u návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 3308).

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP