Úterý 23. května 1922

Těsnopisecká zpráva

o 139. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 23. května 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Sdělení o ověření voleb posl. Pšeničky, Hoffmanna, dr. Kubiše, Práška a Bartáka

Slib posl. Palkoviche

Změny v klubech a výborech

Došlo od vlády

Došlo ze senátu

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Imunitnímu výboru přikázáno

Jednací zápisy schváleny

Přikázáno výborům se lhůtami

Výklad min. předsedy dr. Beneše o mezinárodní hospodářské konferenci v Janově

Přečteny podané návrhy

Přijat návrh na zahájení rozpravy v příští schůzi

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Stanoven pořad příští schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP