Pondělí 19. prosince 1921

Těsnopisecká zpráva

o 113. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 19. prosince 1921 večer.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru

Pořad:

Druhé čtení osnovy zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti (tisk 3272)

Řeč zpravodaje posl. Kleina

Osnova přijata ve druhém čtení

Sdělení předsednictva:

Omluva

Dovolená

Stanoven pořad příští schůze

Sdělení o schůzi soc.-politického výboru

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP