Sobota 17. prosince 1921

Těsnopisecká zpráva

o 111. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v sobotu dne 17. prosince 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Schválen jednací zápis

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3189), jímž se prodlužují platnost čl. I., č. 3, 4 a 11 zákona ze dne 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z roku 1920, a opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 úst. listiny ze dne 4. srpna 1920, č. 480 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a jímž se mění další jeho ustanovení (tisk 3273)

Řeč zpravodaje posl. dr. Matouška

Stanovena řečnická lhůta

Přečten podaný návrh

Řeč posl. dr. Haase

Doslov zpravodaje posl. dr. Matouška

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce výborová

2. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 2895) o vládním návrhu zákona o ochraně znaku a názvu "Červeného kříže" (tisk 3276)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce výborová

3. Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu posl. Kleina, Johanise, Hirsche, Malé, Witticha a soudruhů (tisk 3184), aby vy dán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti (tisk 3272)

Řeč zpravodaje posl. Kleina

Osnova přijata v prvém čtení

4. Změna pořadu

5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 sb. z. a n., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 3258)

Zpravodajové posl. Pik a Kasík vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 3268)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Osnova přijata ve druhém čtení

7. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích (tisk 3269)

Zpravodaj posl. dr. Nosek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Sdělení předsednictva:

Omluva

Tiskem rozdáno

Přikázáno iniciativnímu výboru

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP