Úterý 22. listopadu 1921

Těsnopisecká zpráva

o 96. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 22. listopadu 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výboru

Došlé spisy.

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Pořad:

1. Pokračování v podrobné rozpravě o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu finančního zákona pro rok 1922 (tisk 3168) - skupina finanční

Řeč posl. Rud. Fischera

Řeč posl. dr. Medveckého

Řeč posl. Patzela

Řeč posl. dr. Jurigy

Řeč posl. Böllmanna

Řeč posl. Pechmanové

Řeč posl. Böhra

Řeč posl. R. Chalupy

Řeč posl. Skaláka

Řeč posl. Beutela

Řeč posl. Jana Černého (rep.)

Řeč posl. Windirsche

Řeč posl. dr. Mazance

Řeč posl. Kaufmanna

Řeč posl. dr. Kubíčka

Rozprava o finanční skupině skončena

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Dovolené

Omluva

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP