Sobota 6. srpna 1921

Těsnopisecká zpráva

o 84. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v sobotu dne 6. srpna 1921 dopol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Denní pořad:

1. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 2653), kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům (tisk 2794)

Přečten podaný resoluční návrh

Doslov zpravodaje posl. Ant. Nováka

Osnova přijata v prvém čtení

Přijaty resoluce

Zpravodaj posl. Ant. Novák vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

2. Zpráva výboru soc.-politického o návrhu posl. Dubického, dr. Kubíčka, dr. Černého, Molíka a soudr. (tisk 936), aby při zadávání nádražních restaurací, kantin, prodejen lihových nápojů a prodejen tabákových bylo přihlíženo k potřebám válečných poškozenců (tisk 2481)

Řeč zpravodaje posl. Ant. Nováka (za posl. Dubického)

Stanovena řečnická lhůta

Posl. dr. E. Feyerfeil ztratil slovo

Řeč posl. Davida

Posl. Schälzky, Röttel a Simm ztratili slovo

Řeč posl. Molíka

Řeč posl. Palme

Přečteny podané návrhy

Řeč posl. Najmana

Řeč posl. Pelikána

Řeč posl. dr. Jurigy

Doslov zpravodaje posl. Ant. Nováka

Hlasováno o resoluci

3. Zpráva výboru rozpočtového a ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 1398), kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní (tisk 2825)

Řeč zpravodaje posl. Malypetra

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Tauba

Řeč posl. Sajdla

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Malypetra

Hlasování odloženo

4. Zpráva výboru právního o návrhu posl. Čuříka, Bezděka, Vrabce, dr. Mazance, dr. Dolanského a soudr. (tisk 49), na vydání zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (tisk 2832)

Řeč zpravodaje posl. dr. Černého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Pohla

Řeč posl. Buriana

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Černého

Osnova přijata v prvém čtení

ad 3. Hlasování o zprávě výboru rozpočtového a ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 1398), kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní (tisk 2825)

Osnova přijata v prvém čtení

Zamítnut resoluční návrh

5. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2318), kterým se pozměňují některá ustanovení zákona čl. I. z roku 1890, jednajícího o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 2790)

Řeč zpravodaje posl. Bendy

Osnova přijata v prvém čtení

Řeč zpravodaje posl. Bendy

Osnova přijata ve druhém čtení

6. Zpráva I. výboru pro obchod, průmysl a živnosti, II. výboru zahraničního o vládním návrhu zákona (tisk 2651), kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou (tisk 2827)

Řeč zpravodaje posl. Al. Kříže

Řeč zpravodaje posl. dr. Hnídka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Kreibicha

Posl. Skalák vzdal se slova

Zpravodajové posl. Al. Kříž a dr. Hnídek vzdali se doslovu

Osnova přijata v prvém čtení

Zpravodajové posl. Al. Kříž a dr. Hnídek vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

7. Zpráva výboru soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1898) o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 2533)

Řeč zpravodaje posl. Langra

Řeč zpravodaje posl. Votruby

Stanovena řečnická lhůta

Posl. Schubert ztratil slovo

Řeč posl. Hirsche

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Langra

Doslov zpravodaje posl. Votruby

Osnova přijata v prvém čtení

Zpravodajové posl. Langr a Votruba vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

8. Zpráva výboru zdravotního o návrhu posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a soudr. (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 2075)

Přečten a schválen návrh na vrácení

9. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1122), kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ustanovují válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) na rok 1921 a dočasně se zrušují ustanovení o přímých daních (tisk 2834)

Řeč zpravodaje posl. Boboka

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

ad 8. Přijat návrh místopředsedy Buřívala na podání nové zprávy

Projednávání denního pořadu přerušeno

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP