Úterý 8. března 1921

Těsnopisecká zpráva

o 61. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 8. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového a zemědělského o návrhu posl. Bradáče a druhů (tisk 27) v záležitosti živelní pohromy, o návrhu posl. Koška, Myslivce a soudr. (tisk 36) v příčině živelních pohrom v okrese novopackém a o návrhu posl. Záruby, Adámka, Adamovského a soudr. (tisk 37) v záležitosti živelních pohrom (tisk 1554)

Řeč zpravodaje posl. dr. Dolanského

Řeč zpravodaje posl. Štolby

Resoluční návrh výboru přijat

2. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o návrzích posl. Anděla, Mlčocha a soudr. (tisk 693) o poskytnutí státní pomoci postiženým obyvatelům v Třešti a posl. Staňka, Molíka, dr. Dolanského, Janalíka, Merty a soudr. (tisk 724) na státní výpomoc poškozeným požárem v Třešti, okres jihlavský na Moravě (tisk 1553)

Řeč zpravodaje posl. Horáka

Řeč zpravodaje posl. Modráčka

Resoluční návrh výboru přijat

3. Zpráva výboru zásobovacího o návrhu posl. Zeminové a spol. (tisk 505) na organisaci výkupu, přidělování, prodeje a stanovení cen mléka (tisk 1578)

Řeč zpravodaje posl. Zeminové

Resoluční návrh výboru přijat

Stanovena lhůta výboru

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru iniciativnímu

Předsedův návrh denního pořadu příští schůze

Řeč posl. dr. Lukavského

Návrh předsedův přijat

Schůze skončena

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP