Pondělí 14. února 1921

Těsnopisecká zpráva

o 54. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 14. února 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Dovolené

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Schváleny jednací zápisy

Denní pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1190) o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených (zkrácené jednání podle § 55 jednacího řádu) (tisk 1523)

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy

Osnova přijata v prvém čtení

Zpravodaj posl. R. Chalupa vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Přijata resoluce

2. Zpráva o vládním návrhu zákona (tisk 1132) o trestním řízení stanném na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zkrácené jednání podle § 55 jednacího řádu)

Ustanoven zpravodaj

Řeč zpravodaje posl. dr. Černého

Návrh zpravodajův přijat

3. Zpráva výboru sociálně-politického a zemědělského o vládní osnově zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů poslanců dr. Matouška, Bergmana, dr. Lukavského a druhů (tisk 679) na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 1471)

Řeč zpravodaje posl. Dubického

Řeč zpravodaje posl. Bergmana

Řeč posl. Hirsche

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Dubického

Doslov zpravodaje posl. Bergmana

Hlasování odloženo

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti ministerstva vňútra číslo 70.269/1920/2, aby poslanecká snemovňa prejavila súhlas so stiháním poslanca Svetlíka pre priestupok (tisk 1470) - odložena

5. Zpráva výboru rozpočtového a výboru pro dopravu a veřejné práce o návrhu poslanců Václava Sladkého, Landové-Štychové, Václava Draxla a soudr. (tisk 224), aby byla bezodkladně vybudována účelná a důstojná budova pro české státní reformní reálné gymnasium v Duchcově (tisk 1410)

Řeč zpravodaje posl. Draxla

Řeč zpravodaje posl. dr. Dolanského

Návrh zpravodajů přijat

ad 3. Zpráva výboru sociálně-politického a zemědělského o vládní osnově zákona, kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i o návrzích posl. dr. Matouška, Bergmana, dr. Lukavského a druhů (tisk 679) na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 1471)

Osnova přijata v prvém čtení

ad 4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti ministerstva vňútra číslo 70.269/1920/2, aby poslanecká snemovňa prejavila súhlas so stiháním poslanca Svetlíka pre priestupok (tisk 1470)

Řeč zpravodaje posl. Dyka (místo posl. dr. Markoviče)

Řeč posl. Svetlíka

Doslov zpravodaje posl. Dyka

Hlasování odloženo

Přerušeno projednávání denního pořadu

Jednání o naléhavé interpelaci posl. dr. Jurigy, Tománka a spol. (tisk 789) k ministrům pro zásobování lidu, financí a k ministru s plnou mocí pro správu Slovenska o neslýchaných hminstvách, které spáchány byly v Ústředním družstvu v Bratislavě

Přiznána pilnost

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Tománka

Řeč posl. dr. Medvedského

Řeč posl. Bendy

Řeč ministra dr. Fajnora

Řeč posl. Hrušovského

Řeč posl. dr. Jurigy

Přečten podaný návrh

Návrh na odložení hlasování přijat

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Změna ve výboru

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru

Stanoven denní pořad příští schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP