Čtvrtek 25. listopadu 1920

Pro všechny ostatní zařaděné i nezařaděné zaměstnance i dělníky:

2.600 3.800 4.600 5.400 6.200 7.000 7.800 8.600

§ 2 vládní osnovy budiž škrtnut. Ustanovení § 2 znějž takto:

1. Místo mimořádných (čtvrtletních) výpomocí, stanovených § 2 zák. ze dne 17. prosince 1919, c. 4 Sb. z. a nař. z r. 1920, vypláceti se budou podle dosud platných zásad výpomoci měsíční v těchto částkách:

Pro pensionované (provisionované) úředníky, soudce, podúředníky, služebníky a dělníky Kč 300·-
pro vdovy po těchto Kč 200·-
pro sirotky po předcházejících po Kč 100·-
pro požívatele pense (darů) z milosti (úředníky, zřízence i dělníky) Kč 200·-
pro vdovy po těchto Kč 150·-
pro sirotky po prvých po Kč 100·-

2. Pensionovaným (provisionovaným) státním úředníkům a zaměstnancům (i dělníkům) a státním učitelům roční přídavek v korunách: Kč 1200·-
vdovám po těchto Kč 900·-
a sirotkům po Kč 600·-

3. Požívatelům pensí (darů) z milosti Kč 900·-
vdovám po těchto Kč 600·-
a sirotkům po Kč 400·-

Příplatky stanovené v § 2 zákona ze dne 17. prosince 1919, Sb. z. a nař. č. 3 z r. 1920, zůstávají nezměněny.

Ustanovení § 1 nařízení z 11. září 1918, č. 333 ř. z. o převzetí daní, služebních tax, kolkového poplatku z kvitancí a pensijních příspěvků, zůstává až na další v platnosti.

Ustanovení §§ 1 a 2 tohoto zákona nabývají platnosti 1. říjnem 1920.

V § 3 vládní osnovy, druhý odstavec, čtvrtý řádek zdola, budiž "1. listopadu 1920" škrtnuto a nahraženo "1. října 1920."

Co se § 6 týče, platiž násl. ustanovení: "Dnem 15. prosince 1920 vyplacena bude všem zařaděným i nezařaděným státním zaměstnancům (i dělníkům) a učitelům nákupní vánoční podpora ve výši jednoměsíčního obnosu vyplácených nákupních (čtvrtletních) výpomocí."

Nynější § 6 vládní předlohy buď přeměněn v § 7.

II. Návrh poslanců Blažka, Grünznera a soudr.:

§ 5 zprávy výborové budiž škrtnut a nahrazen tímto paragrafem:

§ 5.

A. Měsíční přídavek drahotní, nařízením vlády republiky Československé z 23. června 1919 povolený, vypláceti se bude státním zaměstnancům po dobu mimořádných poměrů způsobených válkou od 1. ledna 1920 podle těchto zásad v této výměře:

1. Státním úředníkům a státním učitelům zařaděným do hodnostních tříd:

Při ročním služném
Roční přídavek v korunách:
včetně Kč
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
6.300 20.500 2.800 4.000 4.800 5.600 6.400 7.200 8.000 8.800
výlučně
2.000 16.300 2.800 4.000 4.800 5.600 6.400 7.200 8.000 8.800
9.400 12.100 3.000 4.200 5.000 5.800 6.600 7.400 8.200 9.200
7.300 9.400 3.400 4.600 5.400 6.200 7.000 7.800 8.600 9.400
5.800 7.300 3.200 4.400 5.200 6.000 6.800 7.600 8.400 9.200
4.600 5.800 3.000 4.200 5.000 5.800 6.600 7.400 8.200 9.000
3.700 4.600 2.600 3.800 4.600 5.400 6.200 7.000 7.800 8.600

Pro všechny ostatní zařaděné i nezařaděné dělníky:

2.000 3.200 4.000 4.800 5.600 6.400 7.200 8.000

2. Pensionovaným (provisionovaným) státním úředníkům a zaměstnancům i dělníkům a státním učitelům roční přídavek v korunách: Kč 1200·-
vdovám po těchto Kč 800·-
a sirotkům po Kč 600·-

3. Požívatelům pensí (darů) z milosti: Kč 900·-
vdovám po těchto Kč 600·-
a sirotkům po Kč 400·-

Příplatky, stanovené v § 2. zákona ze dne 17. prosince 1919, Sb. z. a nař. č. 3 z r. 1920, zůstávají nezměněny.

B. Ustanovení § 1 nařízení z 11. září 1918, č. 333 ř. z. o převzetí daní a služebních příspěvků, zůstává až na další v platnosti.

III. Resoluce posl. Roudnického, dr Petersilky a soudr.:

"Zákon o nouzové výpomoci nechť tyká se také profesorů bohosloveckých na učilištích diecesních, jichž platy upravuje zákon ze 7. října 1919."


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP