Čtvrtek 25. listopadu 1920

Těsnopisecká zpráva

o 26. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 25. listopadu 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Došlé spisy

Denní pořad:

1. Zpráva výboru státně-zřízeneckého a výboru rozpočtového o usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk 640) o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných

Usnesení o způsobu rozpravy

Řeč zpravodaje posl. G. Navrátila

Řeč zpravodaje posl. Buřívala

Přečteny pozměňovací návrhy

Řeč posl. Hakena

Řeč posl. dr. Matouška

Řeč posl. Grünznera

Řeč posl. Pechmanové

Řeč posl. inž. Junga

Prohlášení předsedovo o nenáležitém výroku

Řeč posl. Vahaly

Řeč posl. J. Kříže

Osobní poznámka posl. inž. Junga

Přečten pozměňovací návrh

Doslov zpravodaje posl. G. Navrátila

Doslov zpravodaje posl. Buřívala

Prohlášení předsedovo o způsobu hlasování

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasování o resolucích

Osnova přijata ve druhém čtení

2. Rozprava o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu finančního zákona pro rok 1921 (tisk 830)

Řeč posl. dr. Blaho

Řeč posl. Buriana

Řeč posl. dr. Hajna

Prohlášení předsedovo o výroku posl. Mlčocha

Řeč posl. dr. Mazance

Řeč posl. dr. Spiny

Řeč posl. Prokeše

Všeobecná rozprava skončena

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Změny ve výborech

Přikázáno výborům

Zamítnuté návrhy výborem iniciativním

Přikázáno výboru imunitnímu

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP