Úterý 26. října 1920

Denní pořad,

stanovený usnesením předsednictva ze dne 12. října 1920:

1. Zpráva předsedy Stálého výboru o činnosti Stálého výboru podle § 54. ústavní listiny.

2. Zpráva 1. ústavního výboru, 2. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 7), jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98 mor. z. z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích (tisk 191).

3. Volba terna pro jmenování člena a náhradníka ústavního soudu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP