Úterý 26. října 1920

Těsnopisecká zpráva

o 14. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 26. října 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Sdělení min. předsedy o svolání Národního shromáždění

Posmrtná vzpomínka předsedova na zemřelého posl. Seligera

Přípis o propuštění vlády Tusarovy a jmenování nové vlády

Prohlášení ministerského předsedy Černého o vládním programu

Sděleny došlé formální návrhy .

Přijat návrh na zahájení rozpravy

Přípis min. vnitra o nastoupení posl. Pallaufa za zemřelého poslance Seligera

Přípis předsedy Nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körnera

Omluvy

Dovolené

Sděleno ustavení klubu

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru iniciativnímu

Přikázány vládní návrhy

Sdělení o seznamu došlých spisů vyloženém ve sněm. kanceláři

Žádosti o svolení k trestnímu stíhání

Denní pořad:

1. Zpráva předsedy Stálého výboru podle§ 54 úst. listiny o činnosti tohoto výboru

Přečten návrh na zřízení zvláštního výboru

Řeč předsedy posl. Tomáška

Návrh na zřízení zvláštního výboru přijat

Projednávání denního pořadu přerušeno

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha (tiskem rozdané spisy)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP