Středa 26. května 1920

Schůze zahájena v 11 hod. 15 min. dopol.

Přítomni:

Zástupcové vlády: ministerský předseda Tusar; ministři: dr. Dérer, dr. Engliš, Habrman, Hotowetz, Johanis, dr. Meissner, Prášek, Sonntág, Staněk, Stříbrný, dr. Šrobár, Švehla, dr. Vrbenský, dr. Winter.

125 poslanců dle presenční listiny.

Z kanceláře sněmovní: rada nejvyššího správního soudu dr. Říha.

Ministerský předseda Tusar (s křesla ministerského předsedy - zvoní):

Ctěné Národní shromáždění! Dámy a pánové!

Zahajuji schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé, vyšlé z voleb vykonaných dne 18. dubna t. r. a svolané panem presidentem republiky dne 15. května na dnešní den 26. května t. r.

Sděluji, že došel přípis volebního soudu o verifikaci voleb, a žádám radu nejvyššího správního soudu dra Říhu, který byl pověřen pro dnešní schůzi funkcí sněmovního tajemníka, aby jej přečetl.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

"Presidium volebního soudu v Praze. Č. pres. 31./20. Předsednictvu poslanecké sněmovny v Praze.

Volební soud podrobil ve svém sezení ze dne 22. května 1920 ve smyslu §§ 8. č. 2. a 10. zák. ze dne 29. února 1920 čís. 125 sb. zák. a nař. volby do poslanecké sněmovny československé republiky, provedené dne 18. dubna 1920, svému přezkoumání.

Ježto nebylo proti volbě ze žádné strany podáno stížností a neshledány zákonné závady volitelnosti jednotlivých zvolených, bylo usneseno ověřiti volbu těchto poslanců:

1. Za československou sociálně-demokratickou stranu dělnickou:

V I. skrutiniu: Bečko Ján, kovorobotník, Podbrezová, župa Zvolenská, Bechyně Rudolf, žurnalista, Praha II., ul. 28. října 17, Benda Ferdinand, redaktor, Stupava, Biňovec František, rolník, Mikovice, Blažek Jaroslav, dílovedoucí čsl. stát. drah, Louny, Borovszky Géza, tajemník strany, Košice, Brodecký Vilém, tajemník železniční Unie, Žižkov, Brožík Karel, předs. "Svazu čsl. horníků", Teplice-Šanov, Burian Edmund, redaktor, Brno, Černý Antonín, tajemník Ústř. svazu domkářů-malorolníků, Kobylisy 227, Černý Jan, podúředník stát. drah, Svinov, Čunderlík Vincenc, kovodělník, Tisovec, Darula Stefan, železničar, Vrútky, Dérer Ivan Dr., advokát, Bratislava, Ertl Daniel, učitel, Lieskovec, župa Zvolenská, Geršl František, tajemník, Prostějov, Habrman Gustav, ministr školství, Praha, Haken Josef, učitel, Jičín, Hampl Antonín, ministr veřejných prací, Praha, Houser František, ředitel obč. školy, Praha, Hvizdák Ondřej, redaktor, Žilina, Chalupa Rudolf, úředník tisk. odboru pres. min. rady, Praha, Chalupník Josef, tajemník svazu kovodělníků, Vítkovice, Johanis Václav, předseda spolku "Humanita", Praha, Kasík Emil, správce okr. nem. pokladny, Klatovy, Koudelka Jan, redaktor, Kolín n. L., Koutný Tomáš, zřízenec nem. pokladny, Hodonín, Kříž Josef, želez. zřízenec, Praha, Kříž Alois, redaktor, Č. Budějovice, Kubal Andrej, murar, Trnava, Kučera Ladislav, účetní, Nymburk, Malá Anna, úřednice, Král. Vinohrady, Marek Jaroslav, želez. zřízenec, Prešov, Markovič Ivan Dr., vládní tajemník, Bratislava, Meissner Alfréd JUDr., advokát, Praha, Merta Rudolf, úředník, Brno, Mikulíček Vítězslav, malorol., Malenovice u Napajedel, Němec Antonín, žurnalista, Praha, Novák Antonín, zemský tajemník strany, Vršovice, Oktávec Josef, rytec kovů, Dolné Hamre, Pik Luděk, starosta, Plzeň, Pocisk Jan, úředník, Bratislava, t. č. v úředním poslání v Americe, Prokeš Jan, žurnalista, M. Ostrava, Remeš Antonín, administrátor, Plzeň, Rouček Jaroslav, redaktor, Brno, Skalák Josef, ředitel "Práva Lidu", Vinohrady, Srba Antonín, úředník, Nové Dvory u Krče, Stivín Josef, redaktor, Praha, Svetlik Karol, tajomnik Kr. O. Rady, Ružomberok, Svoboda František, tajemník, Židenice, Sychravová Anna, učitelka, Vrútky, Smeral Bohumír, Dr., redaktor, Vinohrady, Šurányi Lajos, redaktor, Košice, Tadlánek Štefan, knihovnický tovaryš, Ružomberok, Tausik Herman, obchodní zřízenec, Košice, Tayerle Rudolf, tajemník odb. sdružení čsl., Žižkov, Teska Josef, tajemník, Praha, Tomášek František, žurnalista, Vinohrady, Toužil František, úředník administrace, Král. Vinohrady, Tusar Vlastimil, ministerský předseda, Praha, Ulrich Josef. tajemník pro zál. obec. správy, Beroun, Vyparina Ján, železničar, Prešov, Winter Lev, JUDr., advokát, Král. Vinohrady, Zverec Jan, tajemník s. d. strany, Trenčín;

v II. skrutiniu: Aster Jaroslav, redaktor, Teplice-Šanov, Hummelhans František, ředitel tiskárny, Praha, Chalupa Albín, dělník, Žižkov, Charvát Vincenc, Dr. Ph., ruský legionář a úředník min. zahr. věcí, Bubeneč, Karpíšková Betty, manželka typografa, Kolín, Klein Robert, tajemník Ústř. svazu obch. a prům. zřízenců, Vršovice, Kovačic Dezider, mistr krejčovský, Nové Město n. Váhem, Lehocký Emanuel, správce nemoc. pokladny, Bratislava, Skaunicová Františka, obchodní zřízenkyně, Brno.

2. Za Republikánskou stranu československého venkova a Domoviny:

v I. skrutiniu: Beran Rudolf, tajemník rep. str. čs. venkova, Vinohrady, Bradáč Bohumil, rolník, Židovice, Černý Jan, rolník, Věkoše, Dubický Jan, tajemník Domoviny, Ml. Boleslav, Hnídek František Dr., odborový rada, Žižkov čp. 1203, Křemen Adolf, rolník, Prudice u Tábora, Kubíček Josef JUDr., poslanec, Praha, Mach Jakub, domkář a starosta, Chrastavice u Domažlic, Malypetr Jan, rolník, Klobuky, Mašata František, domkář a bednář, předseda Ústř. Domoviny domkářů a malorolníků, Divišov u Vlašimi, Prokůpek Adolf, rolník a předseda čes. odb. Zemědělské rady, Kutlíře u Kolína, Sonntág Kuneš, ministr financí, Praha, Srdínko Otakar Dr., universitní profesor, Kr. Vinohrady, Staněk František, statkář a ministr pošt, Želetava, Stoupal Viktor, tajemník, Brno, Štolba Václav, domkář a starosta, Měcholupy u Nepomuka, Švehla Antonín, rolník a ministr vnitra, Hostivař, Tůma Jan, chalupník, Hůrky, Udržal František, rolník, Dolní Roveň, Vacula Simeon, rolník, Habrovany, Vraný Josef, šéfredaktor "Lidového Denníku" a "Domoviny domkářů a malorolníků", Praha;

v II. skrutiniu: Černý Josef Dr., advokát, Praha, Hálek Jaroslav, rolník, Černětice u Volyně, Chlebounová Anna, malorolnice, Džbánov u Litomyšle, Molík František, domkář, Citonice u Znojma, Nejezchleb Dominik, tajemník, Brno, Richtera Jaroslav, rolník, Smidarská Lhota u N. Bydžova, Vahala Antonín, rolník a zvěrolékař, Krásno 25.

3. Za československou stranu socialistickou (národně sociální):

v I. skrutiniu: Beneš Eduard Ph. Dr., ministr věcí zahraničních, Král. Vinohrady, Buříval František, tajemník, Žižkov, Draxl Václav, bývalý horník, redaktor, Duchcov, Franke Emil Dr., ministr železnic, Praha, Hrizbyl Jan, tajemník, Praha, Landová-Štychová Luisa, choť úředníka, Praha, Langr František, tajemník, Brno, Laube Rudolf, předseda správního výboru pozemkového úřadu, Praha, Pechmanová Ludmila, úřednice, Král. Vinohrady, Sajdl Josef, redaktor, Plzeň, Slavíček Jan, starosta Zemské jednoty živnost. spol., Praha, Stříbrný Jiří, žurnalista, Praha, Špatný Emil, redaktor, Král. Vinohrady, Tučný Alois, tajemník, Král. Vinohrady, Uhlíř Antonín Ph. Dr., profesor, Král. Vinohrady, Vrbenský Bohuslav MUDr., zubní lékař, Smíchov, Zemínová Františka, úřednice, Král. Vinohrady;

v II. skrutiniu: Bartošek Theodor JUDr., advokát, Král. Vinohrady, Drobný Vladimír, tajemník Jednoty malozem., Braník, Hrušovský Igor, Král. Vinohrady, Netolický Josef, pilnikář, Chlumec n. C., Pelikán Jan, tajemník, Brno, Sladký Václav, profesor, Opava;

v III. skrutiniu: Trnobranský Jindřich, tajemník, Praha.

4. Za československou stranu lidovou (ľudovou):

v I. skrutiniu: Adámek Josef, rolník, Vojtěchov, Adamovský Antonín, rolník, Načeradec, Bezděk Bedřich, knihtiskař, Brno, Bobok Arnold, správce kanceláře, Báňská Bystřice, Buday Jozef Dr., farář, Moravské Lieskové, Čuřík Antonín, generální tajemník všeob. sdruž. křesť. dělnictva, Brno, Dolanský Josef Dr., advokát, Brno, Gažík Marek Dr., pravotár, Trenčín, Hlinka Andrej, farár, Ružomberok, Hruban Mořic JUDr., advokát, Olomouc, Kaderka Alois, domkář, Chlum u Netolic, Kmeťko Karol Dr., farář, Teplička, Kopřiva František, rolník a starosta, Nivnice u Uher. Brodu, Mazanec Gustav Dr., rada fin. prokuratury, Smíchov, Myslivec Václav, redaktor, Praha, Onderčo Štěpán, farář, Ňaršany (Šariš), Roudnický Alois, katecheta, Žižkov, Sedláček Václav, družstevní ředitel, Brno, Šamalík Josef, rolník, Ostrov u Macochy, Šrámek Jan Dr., prof. bohosloví, Brno, Tománek Florian, kněz a redaktor, Bratislava, Tomík Michal, rolník, Uh. Skalica, Vrabec Josef, tajemník strany, Žilina;

v II. skrutiniu: Hancko Antonín, učitel, Žilina, Janalík František, rolník a starosta, Mysletice u Telče, Juriga Ferdiš Dr., kněz, Bratislava, Košek Václav, tesař a domkář, Č. Dub, Labay Ludevít Dr., býv. měšťanosta, Ružomberok, Navrátil František, rolník a hostinský, Laškov u Konice, Nosek František JUDr., finanční komisař, Karlín, Rozsypalová Augusta, učitelka, Plzeň, Rýpar Jan, katecheta, Opava, Záruba Milo, farář, Jiřice u Humpolce.

5. Za Slovenskou národnou a rolnickou stranu:

v I. skrutiniu: Hálek Ivan, lékař, vládní referent, Bratislava, Hodža Milán Dr., ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy, Praha, Janček Jan ml., průmyslník, Ružomberok, Klimo Bohuslav Dr., župní radca, L. Sv. Mikuláš, Medvecký Ludevít Dr., vládný referent, Bratislava, Stodola Kornel, vládní referent, Bratislava, Šrobár Vavro Dr., ministr, Bratislava, Vánovič Jan Dr., advokát, T. Sv. Martin;

v II. skrutiniu: Blaho Pavel Dr., lékař, Uh. Skalica, Botto Jan, inženýr, min. tajemník, Bratislava, Bránecký Josef, rolník, Uh. Skalica, Sopko Juraj, rolník, Ňaršany.

6. Za Národní demokracii s agrární oposicí, předseda Dr. Kramář:

v I. Skrutiniu: Bečka Bohdan Ing., stavitel, Smíchov, Engliš Karel Dr., rektor university, Brno, Kramář Karel Dr., průmyslník, Praha, Lukavský František Dr., profesor, Plzeň, Mašek František, rolník, Zelč u Tábora, Matoušek Josef Dr., soudní rada, Smíchov, Navrátil Gustav, vrchní revident stát. drah, Praha, Purkyňová Eliška, živ. asist. v min. soc. péče, Praha, Rašín Alois JUDr., advokát, Praha, Sís František, šéfredaktor "Národ. Listů", Král. Vinohrady, Veverka Václav, mistr obuv. a řed. pokrač. školy, Praha, Votruba Vilém, tajemník, Král. Pole;

v II. skrutiniu: Bergman Rudolf, rolník, Orasice u Loun, Hajn Antonín Dr., nakladatel, Král. Vinohrady, Petrovický František, tajemník Zemské jednoty kolářů a hostinských, Žižkov, Stránský Jaroslav Dr., žurnalista, Brno, Špaček Jaromír, ředitel starostenského úřadu ve Slezské Ostravě, Praha-I., Zavřel František, rolník, Zahnášovice;

v III. skrutiniu: Dyk Viktor, spisovatel, Král. Vinohrady.

7. Za živnostensko-obchodnickou stranu středostavovskou:

v I. skrutiniu: Mlčoch Rudolf, Olomouc;

v II. skrutiniu: Anděl Karel, konsulent Živnost. rady, Brno, Horák František, výrob. toil. potřeb, Smíchov, Najman Josef Václav, obchodník, Král. Vinohrady, Pastyřík Josef, obchodník a president z. živn. rady, Hulín, Vávra Václav, obchodník, Lomnice n. Pop.

8. Za socialistickou stranu československého lidu pracujícího (Modráček a Hudec):

v I. skrutiniu: Modráček František, redaktor, Vršovice;

v II. skrutiniu: Hudec Rudolf, redaktor, Kr. Vinohrady;

v III. skrutiniu: Stejskal Jaroslav V., redaktor, Husovice u Brna.

9. Za stranu Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik:

v I. skrutiniu: Beutel František, správce pokladny, Ústí n./L., Blatná F., soukromnice, Karlovy Vary, Čermak Karel, redaktor, Teplice-Šanov, Czech Ludvík Dr., advokát, Brno, Deutschová Marie, soukromnice, Praha, Dietl Ant., sekretář, Vinohrady, Grünzner Arnošt, tajemník, Ústí n./L., Hackenberg Theodor, tajemník strany, Brno, Hausmann Eduard, tajemník, Liberec, Heeger Rudolf, sekretář odb. organ., Krňov, Hillebrand Oswald, redaktor, Karlovy Vary, Holitscher Arnold, lékař, Pirkenhammer, Jokl Jan, redaktor, Opava, Kaufmann František, úředník, Chomutov, Kirpalová Iréna, soukromnice, Ústí n./L., Kreibich Karel, redaktor, Růžodol, Leibl Dominik, rolník, Hradec, okr. Stříbro, Palme František, předs. keram. svazu, Fischern, Pohl Adolf, tajemník horníků, Trnovany; Roscher Antonín, tajemník, Liberec, Seliger Josef, redaktor, Teplice-Šanov, Schäfer Antonín, redaktor, Liberec, Schuster Karel, tajemník, Drahovice;

v II. skrutiniu: Fischer Rudolf, starosta konsum. spolku, Teichstadt, Hahn Otto dr., redaktor, Liberec, Häusler Vilém, tajemník textil. pracovníků, Šumperk, Hirsch Arnošt, úředník organisace, Trnovany, Schweichhart Josef, redaktor, Podmoklí, Taub Siegfried, správce pokladny, Brno, Warmbrunn Frant., odb. učitel, Praha;

v III. skrutiniu: Haas Viktor dr., advokát, Moravská Ostrava.

10. Za stranu Bund der Landwirte, politische Partei zur Wahrung ländlicher Interessen:

v I. skrutiniu: Fischer Josef, řídící učitel a majitel domu, Horní Lom u Frant. Lázní, Heller František, rolník, Česká Lípa, Křepek František, majitel realit, Litoměřice, Mayer Josef, rolník, Cheb, Röttel František, rolník, Vysoký Potok u Mor. Šumperku, Schubert Otakar, ředitel škol, Štítary u Hostouně;

v II. skrutiniu: Böllmann Jiří, rolník, Vysočany u Žatce, Kaiser Leonard, rolník, Budějovice, Spina František dr., univ. profesor, Praha, Windirsch František, ředitel zimní hospod. školy, Liberec, Zierhut Wolfgang, rolník, Holetice u Nýřan.

11. Za stranu Deutsche christlichsoziale Volkspartei:

v I. skrutiniu: Böhr Josef, redaktor, Warnsdorf, Mark Vincenz, vrchní berní správce, Cheb, Petersilka Karel dr., profesor theologie, Budějovice, Pittinger František, rolník, Horní Břečkov, Radda Emerich Dr., advokát, Mikulov, Schälzky Robert, katecheta měšť. škol, Bruntál;

v II. skrutiniu: Bobek Emil, majitel obch. školy, Liberec, Luschka Felix dr., okres. komisař v. v., Opava, Scharnagl-Würl Jiří, rolník, Pirkov;

v III. skrutiniu: Feierfeil Václav dr., Msgr. profesor, Teplice.

12. Za stranu Deutsche Wahlgemeinschaft (deutsche Nationalpartei und deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei):

v I. skrutiniu: Brunar Jindřich dr., notář, Cukmantl, Jung Rudolf, inženýr, Opava, Kallina Otmar, inž., ředitel vodovodu, Karlovy Vary, Keibl Josef dr., rada zemsk. soudu, Č. Kamenice, Kraus Čeněk, jirchář, Něm. Jablonné, Lehnert Wolfram dr., lékař, Hor. Růžodol, Lodgman Rudolf dr., kanc. ředitel, Teplice-Šanov, Schollich Arnošt dr., profesor, Žilina u Nového Jičína;

v II. skrutiniu: Feyerfeil Edvín dr., notář, Rokytnice, Knirsch Jan, tajemník, Duchcov, Matzner František, rolník, Friedesdorf, Medinger Vilém dr., majitel pivovaru, Malá Skála u Jablonce, Patzel Josef, redaktor, Duchcov, Simm Hugo, odborný učitel, Vrkoslavice u Jablonce n./N., Wenzel Leo, kovář, Podmoklí.

13. Za stranu Deutsch-demokratische Freiheitspartei:

v I. skrutiniu: Baeran Alois dr., mag. rada, Brno, Budig František, rolník, Bořilov;

v II. skrutiniu: Hanreich Jiří dr., rolník, Vostice (Vlasatice), Kafka Bruno Fr., univ. profesor, Praha, Kostka Karel, tajemník obch. komory, Liberec.

14. Za křesťanskou zemskou sociální stranu na Slovensku:

v I. skrutiniu: Jabloniczky Jan dr., pravotár, Bratislava, Körmendy-Ékes Ludvík dr., obchodník, Košice, Lelley Eugen dr., pravotár, Nitra, Szentiványi Jozef, statkář, Beje.

15. Za maďarskou a německou sociálně-demokratickou stranu:

v I. skrutiniu: Földessy Josef dr., podnotár, Komárno, Mayer Samuel, obchodvedoucí, Bratislava, Wittich Pavel, úředník, Bratislava;

v II. skrutiniu: Nagy Gyula, kotlář, Bratislava.

16. Za stranu Országos Magyar Kisgazda és Földmives Párt:

v II. skrutiniu: Füssy Kálmán, malorolník, Komárno.

Zbývá tudíž toliko rozhodnouti ještě o volitelnosti: Štefana Feczko, murára v Sabinově, a Jana Toblera, tajemníka svazu v Bratislavě.

O tom dává se po rozumu § 22. zákona ze dne 29. února 1920 č. 125 sb. z. a n. zpráva.

V Praze, dne 22. května 1920.

President volebního soudu Dr. Pantůček, v. r."

Ministerský předseda Tusar (zvoní:) Funkci tlumočníka z jazyka německého zastává v dnešní schůzi prof. Flusser a z maďarského slečna Burešová.

Přikročíme k vykonání poslaneckého slibu podle § 5. jednacího řádu a § 22. ústavní listiny.

Žádám pana sněmovního tajemníka, aby přečetl formuli poslaneckého slibu a aby vyvolával jménem jednotlivé pp. poslance, a tyto pak žádám, aby se po přečtení svého jména odebrali ke mne a vykonali slib podáním ruky a slovem "slibuji."

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Sľubujem, že budem verný Československej republike a že budem zachovávať zákony a svoj mandát zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

"Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben".

Tlumočnice sl. Burešová (čte):

"Fogadom, hogy hü leszek a csehszlovák köztársasághoz és hogy a törvényeket megtartani és mandátumomat legjobb tudomásom és lelkiismeretem szerint gyakorolni fogom."

Ministerský předseda Tusar: Prosím pány a dámy, aby každý vyvolaný se ke mne odebral a podal mne ruku.

Sněmovní tajemník dr. Říha čte jména poslanců.

Poslanci přistupují k ministerskému předsedovi Tusarovi a skládají slib podáním ruky a slovem "slibuji" nebo "sľubujem", po případě "ich gelobe" nebo "fogadom", v tomto pořádku: Adámek Josef, Adamovský Antonín, Anděl Karel, Aster Jaroslav, dr. Bartošek Theodor, dr. Baeran Alois, Bečka Bohdan, Bečko Jan, Bechyně Rudolf, Benda Ferdinand, Beran Rudolf, Bergman Rudolf, Beutel František, Bezděk Bedřich, Biňovec František, Blaho Pavel, Blatná Fanni, Blažek Jaroslav, Bobek Emil, Bobok Arnold, Borovszký Géza, Botto Jan, Böllmann Jiří, Böhr Josef, Bradáč Bohumír, Bránecky Josef, Brodecký Vilém, Brožík Karel, Brunar Jindřich, Buday Josef, Budig František, Burian Edmund, Buříval František, Czech Ludvík, Čermak Karel, Černý Antonín, Černý Jan, Černý Jan, Černý Josef, Čunderlík Vincenc, Čuřík Antonín, Darula Štefan, Dérer Ivan, Deutschová Marie, Dietl Antonín, Dolanský Josef, Draxl Václav, Drobný Vladimír, Dubický Jan, Dyk Viktor, Engliš Karel, Ertl Daniel, Feczko Štefan, Feyerfeil Edvín, Feierfeil Václav, Fischer Josef, Fischer Rudolf, Földessy Josef, Franke Emil, Füssy Kálmán, Gažík Marek, Geršl František, Grünzner Arnošt, Habrman Gustav, Hackenberg Theodor, Hahn Otto, Hajn Antonín, Hacken Josef, Hálek Jaroslav, Hálek Ivan, Hancko Antonín, Hampl Antonín, Hanreich Jiří, Haas Viktor, Hausmann Edvard, Häusler Vilém, Heeger Rudolf, Heller František, Hillebrand Osvald, Hirsch Arnošt, Hlinka Andrej, Hnídek František, Hodža Milan, Holitscher Arnošt, Horák František, Houser František, Hruban Mořic, Hrušovský Igor, Hrizbyl Jan, Hudec Josef, Hummelhans František, Chalupa Albín, Chalupa Rudolf, Chalupník Josef, Charvát Vincenc, Chlebounová Anna, Jablonitzky Jan, Janalík František, Janček Jan, Johanis Václav, Jokl Jan, Jung Rudolf, Juriga Ferdinand, Kaderka Alois, Kafka Bruno, Kaiser Leonard, Kallina Otmar, Karpíšková Betty, Kasík Emil, Kaufmann František, Keibl Josef, Kirpalová Iréna, Klimo Bohuslav, Klein Robert, Kmeťko Karel, Knirsch Jan, Kopřiva František, Kostka Karel, Košek Václav, Koudelka Jan, Koutný Tomáš, Kovačič Desider, Ékes-Körmendy Ludvík, Kramář Karel, Kraus Čeněk, Kreibich Karel, Křemen Adolf, Křepek František, Kříž Josef, Kříž Alois, Kubal Andrej, Kubíček Josef, Kučera Ladislav, Labay Ludevít, Landová-Štychová Louisa, Langr František, Laube Rudolf, Leibl Dominik, Lehnert Wolfram, Lehocký Emanuel, Lelley Eugen, Lodgman Rudolf, Lukavský František, Luschka Felix, Mach Jakub, Malá Anna, Malypetr Jan, Marek Jaroslav, Mark Vincenc, Markovič Ivan, Mašata František, Mašek František, Matoušek Josef, Matzner František, Mayer Josef, Mayer Samu, Mazanec Gustav, Medinger Vilém, Medvecký Ludevít, Meissner Alfréd, Merta Rudolf, Mikulíček Vítězslav, Mlčoch Rudolf, Modráček František, Molík František, Myslivec Václav, Nagy Gyula, Najman Josef V., Navrátil František, Navrátil Gustav, Nejezchleb-Marcha Dominik, Němec Antonín, Netolický Josef, Nosek František, Novák Antonín, Oktavec Josef, Onderčo Štěpán, Palme František, Pastyřík Josef, Patzel Josef, Pechmanová Ludmila, Pelikán Jan, Petersilka Karel, Petrovický František, Pik Luděk, Pittinger František, Pohl Adolf, Prokeš Jan, Prokůpek Adolf, Purkyňová Eliška, Radda Emerich, Rašín Alois, Remeš Antonín, Roscher Antonín, Rouček Jaroslav, Roudnický Alois, Rozsypalová Augusta, Röttel František, Rychtera Jaroslav, Rýpar Jan, Sajdl Josef, Sedláček Václav, Seliger Josef, Simm Hugo, Scharnagl-Würl Jiří, Schäfer Antonín, Schälzky Robert, Schollich Arnošt, Schubert Otakar, Schuster Karel, Schweichhart Josef, Skalák Josef, Skaunicová Františka, Sladký Václav, Slavíček Jan, Sonntág Kuneš, Sopko Juraj, Spina František, Srba Antonín, Staněk František, Srdínko Otakar, Stejskal Jaroslav V., Stivín Josef, Stodola Kornel, Stoupal Viktor, Stránský Jaroslav, Stříbrný Jiří, Svetlík Karel, Svoboda František, Sychravová Anna, Šamalík Josef, Špaček Jaromír, Špatný Emil, Šrámek Jan, Šrobár Vavro, Štěrba Václav, Šurányi Lajos, Švehla Antonín, Tadlánek Štefán, Taub Siegfried, Taussig Herman, Tayerle Rudolf, Teska Josef, Tobler Jan, Trnobranský Jindřich, Tománek Florian, Tomášek František, Tomik Michal, Toužil František, Tučný Alois, Tůma Jan, Tusar Vlastimil, Udržal František, Uhlíř Antonín, Ulrich Josef, Vacula Simeon, Vahala Antonín, Vanovič Jan, Vávra Václav, Veverka Václav, Votruba Vilém, Vrabec Josef, Vraný Josef, Vrbenský Bohuslav, Warmbrunn František, Wenzel Lev, Windirsch František, Winter Lev, Wittich Pavel, Záruba Milo, Zavřel František, Zeminová Františka, Zierhut Volfgang, Zverec Jan.

Ministerský předseda Tusar (zvoní): Aby se ustavila poslanecká sněmovna, jest třeba, abychom vykonali volbu její funkcionářů. Žádám pány poslance, aby zaujali svá místa a usedli. (Děje se.)

Nejprve přistoupíme k volbě předsedy poslanecké sněmovny a konstatuji, že jest poslanecká sněmovna schopna se usnášeti.

Volbu jest vykonati podle § 61. jednacího řádu hlasovacími lístky, jež budou sčítati páni poslanci, které jmenuji skrutátory: Stivín, Bradáč, dr. Dolanský, Seliger a jež současně žádám, aby dozírali na.sbírání hlasovacích lístků a mně pak sdělili výsledek volby.

Oddělení prvé a druhé v pravo obstará pan poslanec dr. Dolanský, oddělení třetí a čtvrté ve středu pan poslanec Stivín, oddělení páté a šesté v levo pan poslanec Seliger a na ministerské lavici sebere lístky pan poslanec Bradáč.

Hlasovací lístky uloženy jsou v zásuvce každého pana poslance v obálce opatřené nadpisem "hlasovací lístky."

Prosím, aby paní a pánové vzali laskavě na vědomí, že se volí jenom předseda.

(Po odevzdání hlasovacích lístků):

Táži se dam i pánů, zda všichni odevzdali hlasovací lístky? (Hlasy: Ano!)

Tím je odevzdání hlasovacích lístků skončeno a prosím pány skrutátory, aby spočítali hlasy.

(Po sečtení odevzdaných hlasů):

Odevzdáno bylo celkem 261 hlasovacích lístků, z nichž 249 zní na jméno František Tomášek. (Výborně! Potlesk.)

Jest tudíž zvolen předsedou poslanecké sněmovny pan poslanec František Tomášek.

Táži se pana poslance Tomáška, zda volbu přijímá?

Posl. Tomášek: Přijímám.

Ministerský předseda Tusar: Žádám pana sněmovního tajemníka, aby přečetl formuli předsednického slibu, a pana předsedu, aby přistoupil a vykonal do mých rukou slib.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte): "Slibuji, že budu zachovávati zákony a zastávati svůj úřad předsednický nestranně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Poslanec Tomášek (podávaje ministerském u předsedovi ruku): Slibuji.

Minist. předseda Tusar: Žádám pana předsedu poslanecké sněmovny, aby se ujal předsednictví.

Předseda Tomášek (uvítán potleskem, vstupuje na předsednickou tribunu a ujímá se předsednictví): Paní a páni poslanci! Slavná sněmovno!

Budiž mi předem dovoleno, abych vám všem vzdal prostý, nelíčený dík za čest, již jste mi rozhodnutím svým učinili, když povolali jste mne v čelo a k řízení tohoto zákonodárného sboru.

Slibem právě vykonaným do rukou pana předsedy vlády zavázal jsem se již, že budu zachovávati zákony a že úřad svůj budu zastávati nestranně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Slibuji-li to teď na novo i naproti vám všem, naproti celé sněmovně, cítím dobře, že ku splnění těžkého úkolu na bedra moje vzneseného potřebuji v prvé řadě vaší účinné pomoci a podpory, a tu si pro nastávající práce na prahu té nové doby na vás snažně vyprošuji.

My všichni musíme si v této chvíli uvědomiti, ba cele dáti se proniknouti vědomím historického přímo významu úkolu, který připadá nám všem. Zdravím a vítám ve vás první sbor, zvolený z rozhodnutí samého lidu demokratickou volbou vyslaných zástupců veškerého obyvatelstva naší československé republiky.

Na prahu naší činnosti dochází výrazu jedna nesmírně důležitá skutečnost. Sjednocením se Čechů a Slováků spojilo se k sobě, co vlastně od věků k sobě patřilo a co jen přechodným násilím mohlo býti na čas roztrženo. (Výborně! Potlesk.) Mohly-li o tom vůbec kdy vzniknouti pochybnosti, o té sounáležitosti, o organickém srůstu, pak výsledek voleb jako nejvýmluvnější a nejpřesvědčivější plebiscit promluvil naprosto jasnou a určitou řečí k celému světu. Našemu Slovensku patří za tu jasnou řeč dík nás všech. (Výborně! Potlesk. Poslanec dr. Juriga a Hlinka: Maďarské volby!)

Do středu našeho dříve či později přijdou ještě zástupci dalších národností a dalších obvodů naší republiky. Našemu Těšínsku bylo, žel, znemožněno provésti volbami podobný plebiscit, jako to učinilo Slovensko, ale doba není, nemůže býti daleká, kdy i tam zvítězí dobré právo a spravedlnost nad násilím (Výborně! Potlesk. Poslanec dr. Juriga: Jen ne tak, jako na Slovensku!), jež se pokouší stavěti v cestu příkazu stejně hospodářské nutnosti jako přirozeného vývoje. A letí-li dnes se vzpomínkou jen náš vřelý pozdrav do těžce zkoušených těch končin, musí nás i je ve tvrdé zkoušce posíliti myšlenka, že nebude již trvati dlouho a že uvítáme a k prsoum přivineme tady ve středu svém i zástupce jejich, stejně jako zástupce Oravska a Spišska a jako i zástupce Ratibořska, s nimiž konečně přijdou do středu našeho i poslanci Přikarpatské Rusi. (Výborně!)

Na prahu nové činnosti zvoleného zastupitelstva naší republiky máme však před sebou také druhý nesmírně důležitý fakt. Stát náš obnovil dřívější samostatný život státní, přetržený násilím na počátku XVII. věku. Stát náš už tehdy - toho nezapomínejme - byl vybudován na svorné spolupráci obou národů zemi naši obývajících, vyrůstal z ní, a já jsem přesvědčen, že také teď na prahu nové doby bude zase tak, že najdeme navzájem k sobě cestu, že uvědomíme si, že jsme navzájem na sebe odkázáni, že staleté a tisícileté společenství osudů v dobách dobrých i zlých spjalo nás nerozlučně k sobě a že si k harmonické spolupráci podáme ruce. (Výborně!) Veliké úkoly musejí nás sjednotiti. (Výborně!) Lid náš pod drtivými důsledky proklaté katastrofy válečné stejně trpí a stejně úpí. Odčiňovat zhouby způsobené na všech stranách ve všech oborech života, to bude vyžadovati nejvyššího úsilí a nejvyššího napětí sil. Nesmíme očekávání lidu zklamat. Společná práce na jeho prospěch musí nás prostě - sraziti a semknouti, (Výborně!) abychom ve zdraví dostali se těžkou dobou k přechodu a přerodu do klidnější a lepší budoucnosti. A k této spolupráci srdečně vítám a zdravím jmenovitě pány zástupce krajanů našich německých. (Výborně! Potlesk).

Se zástupci Slováků ze Slovenska do sboru našeho vcházejí dnes také zástupci Maďarů, jež rovněž zdravím zde na půdě společné práce. (Výborně! Potlesk. Posl. Tobler: Ilava!)

Na začátku projevu svého zdůraznil jsem, že žijeme v dobách dějinného přímo významu. Nová velká doba hlásí se v dějinách lidstva a ve své republice jsme jen součástkou toho obrovského celku, obtěžkaného ve svých útrobách a chvějícího se bolestmi, předcházejícími obrodu. Rozvrat válečný smetl leccos, co bylo zralé k pádu, a připravil půdu k přerodu společnosti na všech skoro stranách. Smíme před tím zavírati oči? Smíme nevidět, že obnova hospodářství ve znamení socialisace, kulturní i mravní povznesení obyvatelstva ze všeobecné pokleslosti a úpadku mravního, způsobeného zločinnou válkou, krátce znovuvzkříšení lidstva návratem k lidskosti ukládá nám všem úkol přímo obrovský? My všichni musíme proto býti stále pamětlivi toho, že práce naše musí býti proniknuta, musí býti posvěcena hledisky vyššími, hledisky lidství.

A snad tomu osud tak chtěl, že novou éru začínáme v budově, kterou nám přechodně k práci naší propůjčilo umění. I politika, politická práce, má-li býti prací velkého stylu, nemá-li se rozdrobiti a zploštiti v malichernostech a mělkostech všedního politikaření, musí na jedné straně opírati se o vědu a její solidní poznatky (Posl. Hlinka: A na křesťanství!) a na druhé měla by sama býti uměním, nesoucím se jen k nejvyšším metám a ideálům lidstva. Tady více než jinde, tady, kde znívaly nádherné akordy hudby, kde vzduch jest ještě plný její božské krásy, ulpěvší na stěnách naší dvorany, tady více než jinde musíme se dát podmaniti odhodláním, že harmonie, soulad musí býti i pro nás, pro naši spolupráci nejvyšším příkazem. S tím apelem a v té naději volám vás všecky k práci, od níž očekávám, že povede cele ku prospěchu, rozvoji naší Československé republiky a veškerého jejího obyvatelstva! (Výborně! Dlouhotrvající potlesk. Výkřiky něm. poslanců. Hluk. Předseda zvoní.)

A nyní přistoupíme ke 4. odstavci denního pořádku, k volbě 4 místopředsedů a k slibu jejich.

Než volbu provedeme, přeruším schůzi za účelem porady pánů předsedů jednak o kandidaturách místopředsednických, jednak zapisovatelských a pořadatelských.

Přerušuji schůzi na čtvrt hodiny a svolávám pány předsedy klubovní ke mně do presidiálního salonu ke konferenci pánů klubovních předsedů.

(Schůze přerušena o 12. hod. 23 min. odpoledne - opět zahájena v 1 hodinu 10 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP